Aktualności

31.07.2019

BEZPŁATNE WARSZTATY - Sieć przedsiębiorstw społecznych realizujących pakiety usług społecznych dla osób niesamodzielnych

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza na bezpłatne warsztaty dot. wypracowania i przetestowania czterech modeli tworzenia przedsiębiorstw społecznych, realizujących usługi dla osób niesamodzielnych (osób z niepełnosprawnościami, osób starszych) i ich rodzin.

BEZPŁATNE  WARSZTATY - Sieć przedsiębiorstw społecznych realizujących pakiety usług społecznych dla osób niesamodzielnych

Stowarzyszeniu wraz z firmą SHOPA Design & Strategy  z Bydgoszczy organizuje trzy dwudniowe warsztaty prowadzone metodą design thinking, na których będą wypracowywane modele przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki (pakiety) usług społecznych użyteczności publicznej w społecznościach lokalnych, adresowane przede wszystkim do osób niesamodzielnych i ich rodzin/opiekunów. Modele te będą następnie pilotażowo wdrażane w całej Polsce, a na podstawie doświadczeń z ich testowania, powstaną standardy w tym zakresie dla Ośrodków Wsparcia ES. Projekt jest realizowany w ramach POWER 2.9. i stanowi odpowiedź na wyzwania zdiagnozowane w KPRES. Sesje (warsztaty) organizowane są w czterech terminach i poświęcone będą następującej problematyce:

I. 5-6.08 (Poznań) - sesja dedykowana problemom osób z niepełnosprawnościami do 60 roku życia

II. 7-8.08 (Poznań) - sesja dedykowana problemom osób powyżej 60 roku życia

III. 9-10.08 (Poznań) - sesja dedykowana opiekunom osób niesamodzielnych, starszych

IV. 12-13.08 (Warszawa) - sesja dedykowana usługom z zakresu rozwoju lokalnego, szczególnie związanym z rewitalizacją, turystyką, krajoznawstwem

Szczegóły w załącznikach poniżej oraz TUTAJ KLIK

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIK