Aktualności

19.09.2021

Dwudniowa wizyta studyjna do Centrów Usług Społecznych (CUS) w woj. wielkopolskim oraz podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim.

Za nami dwudniowa wizyta studyjna do Centrów Usług Społecznych (CUS) w woj. wielkopolskim oraz podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim. , której celem było podniesienie wiedzy uczestników wizyty w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz podmiotów wdrażających politykę społeczną oraz implementacja rozwiązań popzez edukację i przykłady dobrych praktyk w zakresie kluczowych zagadnień takich jak: cele działalności ww. podmiotów, struktura podmiotu, zasady funkcjonowania ww. sektora, w tym III sektora oraz jego otoczenia, ramy prawne, lokalna i ogólnopolska kondycja podmiotów, a także źródła ich finansowani

2dni
aaa

Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i integracji społecznej, przedsiębiorstw ekonomii społecznej,  nauki oraz  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

bb

W trakcie dwudniowego wyjazdu odwiedzono:

 Centrum Usług Społecznych i Spółdzielnię Socjalną „Smak Bistro” w Rawiczu

Rawicz znajduje się w czołówce wielkopolskich miast pod względem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej oraz aktywności społecznej mieszkańców. Dostrzeżeniem tych działań było włączenie miasta i gminy, jako pierwszych w Polsce - do pilotażowego programu
i przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych.

W czasie spotkania pani Władysława Czajkowska – dyrektorka CUS w Rawiczu - przedstawiała etapy tworzenia CUS, zaprezentowała główne działania CUS, omówiła współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i z organami administracji publicznej. Na spotkaniu był obecny zastępca burmistrza Gminy Rawicz pan Paweł Szybaj.

Pani Marta Mikołajczak - prezeska Spółdzielni Socjalnej „Smak Bistro” – zapoznała uczestników wizyty z działalnością Spółdzielni oraz przygotowały smaczny poczęstunek.

ww

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

W czasie spotkania z reprezentantami MGOPS'u przedstawiono założenia projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”. Zaprezentowano także konkretne elementy tego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem i „mapą drogową” przekształcania MGOPS'u w CUS.

  Kawiarnię „Filmową” prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Zmysły” w Jarocinie

Uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielem spółdzielni, który przedstawił dwa główne kierunki działalność tego podmiotu ekonomii społecznej – socjalno-opiekuńczy i gastronomiczno-komercyjny.

filmow
filmowa kawiarnia