Aktualności

24.06.2021

Dwudniowe spotkanie dot. Lubuskiego modelu usług społecznych na terenach wiejskich - za nami

w dniach 21-22.06.2021 r. w malowniczych okolicznościach przyrody, odbyło się dwudniowe spotkanie poświęcone analizie zapisów zawartych w Lubuskim modelu usług społecznych na terenach wiejskich. Ekspertem prowadzącym spotkanie był Pan Konrad Stępień. 

Dwudniowe spotkanie dot. Lubuskiego modelu usług społecznych na terenach wiejskich - za nami

Podczas spotkania, wypracowany model usług społecznych został poddany analizie SWOT, gdzie uczestnicy wskazywali mocne i słabe strony oraz szansę i zagrożenia jakie mogą się pojawić przy realizacji działań zawartych w modelu. Ważnym punktem spotkania była również prezentacja gospodarstwa agroturystycznego, podczas którego Gospodarz oprowadził uczestników i przedstawił najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania obiektu. Na zakończenie grupa przy wsparciu trenera wypracowała rekomendacje do ww. modelu.