Aktualności

12.02.2020

Efekt tsunami, czyli praca z osobami zadłużonymi

Zapraszamy na szkolenie dotyczące pracy z osobami zadłużonymi.

Efekt tsunami, czyli praca z osobami zadłużonymi

Zapraszamy pracowników reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz instytucji pomocy i integracji społecznej

na szkolenie pn. "Efekt tsunami" - zadłużenie osobiste barierą w udzielaniu wsparcia,

które odbędzie się 19 lutego 2020 r. w Świebodzinie w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ul.Okrężna 3, w godz. 10.00-14.30.

 

Ramowy program szkolenia

1.Podstawy psychologii zadłużenia – specyfika „kompulsywnego zadłużania się”.

2.Jak rozmawiać z osobami zadłużonymi:

-jak możliwie wcześnie diagnozować problem – podstawy interwencji kryzysowej;

- jak motywować klientów do działań związanych z wyjściem zadłużenia;

3.Zasady opracowania i wdrażania Indywidualnego Programu wyjścia z zadłużenia.

4.Zaangażowanie bliskich – rodziny i przyjaciół w udzielanie pomocy i wsparcia os. zadłużonym.

5.Problemy szczególne – specyfika wsparcia osobom zadłużonym z tyt.  zaległości alimentacyjnych.

 

Szkolenie poprowadzi Roman Pomianowski, krajowy ekspert w dziedzinie pomocy osobom zadłużonym.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez formularz internetowy:

http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

w „nazwie wsparcia” proszę wpisać warsztat dot. pracy z osobami zadłużonymi.