Aktualności

10.04.2019

Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego  realizuje program pt. „Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”. Jest to program niskooprocentowanych pożyczek, który ma na celu rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych przedsięwzięć, przechodzenie przez nowe przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Fundusz oferuje dwa rodzaje pożyczek: na start i na rozwój.

Pożyczka na start – przeznaczona dla PES na rozpoczęcie działalności lub dla podmiotów będących we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających nie dłużej niż 12 miesięcy.

Pożyczka na rozwój – przeznaczona dla PES działających powyżej 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na stronie: https://frw.pl/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/