Aktualności

18.12.2018

GRUDNIOWE POSIEDZENIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

17 grudnia 2018 roku w Gorzowie Wlkp., odbyło się kolejne posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES). Spotkanie poprowadził Pan Daniel Fąferko.

W pierwszej części spotkania przewodniczący Komitetu Daniel Fąferko omówił zagadnienie „Przedsiębiorstwa społeczne a dostarczanie usług publicznych (społecznych i technicznych) – praktyka czy teoria ?”. Następnie przybliżony został temat miejsca podmiotów ekonomii społecznej na otwartym rynku w aktualnej sytuacji gospodarczej, który zaprezentowała Pani Wioletta Tybiszewska wraz z przewodniczącym RKRES. Poruszono zagadnienia takie jak:

- przygotowanie osób na otwarty rynek pracy czy tworzenie trwałych miejsc pracy ?

- współpraca czy konkurencja z podmiotami gospodarczymi ?

Przedstawicielki OWES i LOWES – Pani Katarzyna Twardowska i Marta Kowalska, przedstawiły uczestnikom posiedzenia jak wygląda aktualna sytuacja prac nad wspólnym regulaminem przyznawania dotacji oraz nabór uczestników do projektów realizowanych przez OWES/LOWES.

Na koniec posiedzenia poruszono sprawy organizacyjne RKRES, w tym aktualizacje składu Komitetu.