Aktualności

19.05.2020

Granty na walkę z koronawirusem. Do podziału 4,5 mln zł.

Już niebawem!
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłosi nabór projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. O przyznanie grantu będą mogły wystąpić placówki świadczące całodobową opiekę osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym i osobom w kryzysie bezdomności.

Granty na walkę z koronawirusem. Do podziału 4,5 mln zł.

19 maja 2020 r. otrzymaliśmy decyzję określającą szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. "EGIDA".

Niebawem opublikujemy szczegóły.

Artykuł nt. planowanego projektu  tutaj