Aktualności

22.12.2020

II Posiedzenie grupy inicjatywnej ds. opracowania modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w woj. Lubuskim

18 grudnia 2020 r. odbyło się  drugie spotkanie (on-line) grupy inicjatywnej ds. opracowania modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w woj. lubuskim. Tematem spotkania była diagnoza potrzeb w województwie lubuskim. Mapowanie podmiotów. Omówiony został krajowy kontekst zmieniającej się sytuacji demograficznej oraz obszarów wiejskich, a także ważne kwestie dot. woj. lubuskiego. Spotkanie jak zawsze zakończyło się dyskusją oraz burzą pomysłów i ciekawych przemyśleń. na kolejnym spotkaniu, już w Nowym Roku będziemy poruszać ważnych kwestii związanych z przepływem finansowym oraz zasad kontraktowania usług.