Aktualności

23.09.2020

II SPOTKANIE DOT. SKUTECZNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI WE WSCHOWIE

22 września 2020 r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej we Wschowie, odbyło się II spotkanie dotyczące skutecznej ścieżki reintegracji. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy podmiotów reintegracyjnych, ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz urzędu pracy z powiatu wschowskiego.

II SPOTKANIE DOT. SKUTECZNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI WE WSCHOWIE

Osobą prowadzącą spotkanie była Pani Małgorzata Kowalska - Prezes CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia, ekspert krajowy w dziedzinie polityki i ekonomii społecznej. Podczas spotkania kontynuowano wypracowywanie modelu współpracy, którego celem ma być zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Część prac prowadzona była w podgrupach, co umożliwiało dogłębną analizę omawianego problemu. Podczas spotkania poruszono również kwestię dot. podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych, co z kolei wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń w tym świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej.

2!