Aktualności

23.09.2021

II spotkanie dot. skutecznej ścieżki reintegracji

To już drugie spotkanie dot. tworzenia skutecznej ścieżki reintegracji, które odbyło się 21.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. Moderatorem była Pani Małgorzata Kowalska. 

1

Podczas spotkania pracowaliśmy warsztatowo skupiając się na zagadnieniach dot.:

- likwidowania trudności i barier we współpracy;

- sposobach i procedurach pracy, aby możliwe było prawidłowe funkcjonowanie ścieżek reintegracji.

Kończąc spotkanie, uczestnicy zwrócili uwagę na problemy systemowe np. brak finansowania oraz trudności związane niezrozumieniem tematu ekonomii społecznej wśród lokalnych polityków dot. m.in nie stosowania klauzul społecznych ora brakiem zapraszania do realizacji zadań przez OPS i PUP podmiotów reintegracyjnych czy opracowywaniem wspólnych projektów/programów.