Aktualności

14.05.2019

III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

W dniach 5 - 6 czerwca br. w Centrum Sztuki FORT w Warszawie odbędzie się już  III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Zachęcamy do udziału!

III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Forum to okazja do spotkań z osobami, związanymi z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, a także do dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji. W tym roku w centrum rozważań znajdą się przedsiębiorstwa społeczne - profesjonalizacja ich działalności i  doskonalenie form współdziałania. Forum, towarzyszyć będzie, uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/III,OFESiS,4084.html  

PROGRAM

Swój udział należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który dostępny jest pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform 
Rejestracja trwa do 22 maja br.