Aktualności

26.10.2021

III spotkanie dot. skutecznej ścieżki reintegracji

19.10.2021 r. odbyło się III (ostatnie spotkanie) dot. skutecznej ścieżki reintegracji w powiecie międzyrzeckim, które moderowała Pani Małgorzata Kowalska. Uczestnicy pracowali warsztatowo skupiając się na "analizie przypadku" osoby korzystającej z pomocy społecznej. 

Analiza pokazała jak ważna jest współpraca a sami uczestnicy podkreślali, że tego typu spotkania, warsztaty są im bardzo potrzebne a uzyskana wiedza i kontakty personalne już zaczynaj procentować w codziennej pracy. Jakie możemy skonstruować wnioski na zakończenie cyklu spotkań dot. skutecznej ścieżki reintegracji?

- aby faktycznie pomagać klientom to pracownicy OPS, PUP oraz podmiotów reintegracyjnych winny tworzyć grupy zadaniowe i wspólnie  opracowywać ścieżkę reintegracji;

- postępy w realizacji ścieżki powinny być systematycznie monitorowane i analizowane , a w razie potrzeby zmieniane.

- ważna jest również rola koordynatora/mentora/superwizora, która wsparłaby taki proces w formie organizacyjnej, a przede wszystkim merytorycznej /superwizyjnej.