Aktualności

25.01.2021

III spotkanie dot. tworzenia modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w woj. lubuskim

Za nami kolejne (III) spotkanie on-line dot. tworzenia modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w woj. lubuskim. Tym razem dyskutowaliśmy o idei lokalnych partnerstw. O tym, że warto podejmować wspólne działania wie każdy, ponieważ wspólny głos w danej sprawie jest bardziej słyszalny.

Podczas spotkania mocno zostało podkreślone, że ważne jest aby nie tylko wspierać lokalne wspólnoty, wciągając je w projekty społeczne, lecz dążyć do wprowadzenia trwałej , systemowej zmiany np. poprzez zawieranie długoterminowych umów o współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi. Spotkanie jak zwykle było bardzo merytoryczne i dynamiczne.