Aktualności

05.05.2017

INAUGURACJA II EDYCJI AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

W dniach 28-29 kwietnia rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach drugiej edycji Akademii Liderów Lokalnych w Pałacu Wiejce. Niesamowite otoczenie, bliskość natury pozwoliły na wzmocnienie pozytywnej atmosfery. Wśród uczestników byli przedstawiciele JST oraz duża grupa osób reprezentująca III sektor.

Tematem warsztatów była diagnoza potrzeb lokalnych. W pracy lidera właściwe zdiagnozowanie potrzeb, nazwanie problemów społecznych to fundament zaplanowania działań, doboru adekwatnych instrumentów. Uczestnicy poznawali podstawowe zasady przygotowania diagnozy lokalnej, możliwe do zastosowania narzędzia i techniki. Niektóre z nich mieli okazję przetestować w praktyce podczas zajęć warsztatowych. Ważnym elementem szkolenia była autodiagnoza - uczestnicy na podstawie analizy SWOT, zaplanowali pierwsze działania w formie zadań międzysesyjnych, które zostaną zaprezentowane podczas kolejnych zajęć.