Aktualności

11.09.2019

INAUGURACJA IV EDYCJI KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

11 września 2019 r., ruszyła IV edycja konkursu  „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z TVP 3 Gorzów Wlkp., oraz Radiem Zachód, a także  Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES).

INAUGURACJA IV EDYCJI KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

Głównym celem konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Konkurs dedykowany jest w szczególności podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego tj.: stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym czy spółkom non profit, a także centrom integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Laureatem konkursu może zostać podmiot, który dostarcza wysokiej jakości produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

DODATKOWO, organizator przewidział NOWĄ KATEGORIĘ, dedykowaną jednostkom samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostkom podległym. W tej kategorii chcielibyśmy docenić jednostki i instytucje, które realizują zamówienia publiczne z zastosowaniem aspektów i klauzul społecznych.

W ramach konkursu nagradzane będą podmioty w CZTERECH następujących kategoriach:

I. PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ – kategoria dedykowana jest stowarzyszeniom i fundacjom, prowadzącym działalność odpłatną statutową lub/i działalność gospodarczą, spółdzielniom socjalnym, spółkom non profit, które działają min. 2 lata od dnia rejestracji.

II. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS) z województwa lubuskiego.

III. DEBIUT – kategoria dedykowana jest podmiotom ekonomii społecznej, wymienionym w kategorii I, jednak działającym min. 1 rok od dnia rejestracji.

IV. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Laureaci konkursu w ramach kategorii  I, II, III otrzymają:

TYTUŁ LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. LIDERA BIZNESU SPOŁECZNEGO, zaświadczający o wysokim poziomie jego produktów czy realizacji usług oraz BON O WARTOŚCI 10 000 zł na uwidocznienie i rozwój podmiotu.

Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii IV otrzyma:

TYTUŁ URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ STATUETKĘ.

Jednocześnie, wszyscy nagrodzeni zyskają PROMOCJĘ w regionalnych mediach oraz na stronach organizatora, a także nagrody niespodzianki od naszych medialnych partnerów.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany: podmiot, który chce wziąć udział w konkursie, osoba fizyczna, dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot wart nagrodzenia.

Jak zgłaszać? Za pośrednictwem ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA KONKURSOWEGO TUTAJ KLIK

Ponadto, poniżej załączamy formularz w wersji do druku , który można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby ROPS pod adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Szczegóły konkursu, określa Regulamin konkursu, dostępny w załączniku poniżej:

NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 04.10.2019 r.