Aktualności

13.06.2017

IV WARSZTAT AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

W dniach 09 - 10 czerwca 2017 r. odbył się czwarty warsztat w ramach II edycji Akademii Liderów Lokalnych. Głównym celem warsztatu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Warsztat rozpoczął się wykładem wprowadzającym, podczas którego prowadzący zapoznał uczestniczki z głównymi technikami przekazu. Następnie Panie miały okazje przećwiczyć kilka technik relaksacyjnych, pozwalających
na redukcję stresu oraz koncentrację przed i w trakcie wystąpienia publicznego. Drugiego dnia Liderki poproszone zostały o zaprezentowanie siebie i swojej działalności jako przećwiczenie poprawnego zachowania podczas wystąpienia, prowadzenia prezentacji. Po przeprowadzonej prezentacji zorganizowana została sesja informacji zwrotnych. Na dalszych etapach warsztatu omówione zostały zasady skutecznych wystąpień publicznych, w tym: mowa ciała, struktura wypowiedzi.