Aktualności

10.02.2021

IV spotkanie dot. tworzenia modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w woj. lubuskim

Już po raz czwarty, spotkała się grupa robocza ds. opracowania modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich, i dyskutowała o finansowaniu modelu oraz przepływach finansowych. Temat niezwykle istotny i ważny wymagający dokładnej analizy całego przedsięwzięcia. Wspólnie zastanawialiśmy się nad systemowym zapewnieniem środków, które zagwarantują dobrą i profesjonalną opiekę. 

Obecnie nie ma bezpośrednio przeznaczonych funduszy na założenie i prowadzenie gospodarstw opiekuńczych, ale warto podkreślić, że możemy starać się o dofinansowanie z różnych programów, które będą zależne od formy prawnej, w jakiej prowadzone będzie gospodarstwo.