Aktualności

25.01.2019

JAK ZASTOSOWAĆ KLAUZULĘ SPOŁECZNĄ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM? DORADZTWO SPECJALISTYCZNE.

Już niebawem rozpoczniemy nowe działanie na rzecz upowszechniania zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Zamawiający będą mogli bezpłatnie skorzystać z porad naszego eksperta w zakresie stosowania klauzul i aspektów społecznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegóły podamy wkrótce.