Aktualności

15.09.2021

JEDNODNIOWA WIZYTA STUDYJNA DO GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH/ ZAGRÓD EDUKACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Za nami jednodniowa wizyta studyjna do Gospodarstw Agroturystycznych/ Zagród Edukacyjnych w województwie lubuskim , której celem było podniesienie wiedzy uczestników w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych posiadających status zagród edukacyjnych oraz implementacja rozwiązań poprzez edukację i przykłady dobrych praktyk w zakresie kluczowych zagadnień takich jak: cele działalności ww. podmiotów, struktura podmiotu, zasady funkcjonowania, ramy prawne, lokalna i ogólnopolska kondycja podmiotów, a także źródła ich finansowania.

jednodniowa wizyta studyjna

W trakcie wyjazdu odwiedzono:

 Gospodarstwo Agroturystyczne/ Zagrodę Edukacyjną pani Jolanty Jarmoch w Czarnej

 Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Realizuje cele edukacyjne w zakresie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. W czasie spotkania z właścicielką zapoznano się z kluczowymi zagadnieniami z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz zagrody edukacyjnej. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili gospodarstwo oraz wzięli udział w warsztacie tworzenia ozdób z siana i gliny.

 Gospodarstwo Agroturystyczne/ Zagrodę Edukacyjną „Koziołek Suchodołek w Nowej Zagrodzie” państwa Jolanty  i Macieja Filipowiczów w Suchodole

Po zwiedzeniu gospodarstwa, właścicielka omówiła dotychczasowe doświadczenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz zagrody edukacyjnej oraz przedstawiła możliwości rozszerzenia działań o „zieloną opiekę”, w zamyśle skierowaną do środowiska seniorów z lokalnej społeczności. Uczestnicy wzięli także aktywny udział w warsztatach zielarskich – każdy z uczestników, korzystając z uprawianych w gospodarstwie ziół - mógł „skomponować” olej ziołowy, według własnej fantazji i pomysłu.

 Gospodarstwo Agroturystycznego „Dwa Stawy” pana Zdzisława Lebiody w Chromowie

Spotkanie z właścicielem gospodarstwa agroturystycznego, gdzie znajdują się łowiska. To 8 hektarów wspaniałego miejsca dla wędkarzy, grzybiarzy i zwolenników wypoczynku na łonie natury. Gospodarz terenu zapoznał uczestników wizyty z funkcjonowanie gospodarstwa i odpowiedział na pytania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na działania związane z agroturystyką oraz przedstawił plany dalszego rozwoju ośrodka.

W trakcie spotkania z właścicielem przedstawił on genezę powstania gospodarstwa, bieżącą działalność (turystyka i gastronomia), sposoby finansowania i zdobywania funduszy pomocowych. Uczestnicy wyjazdy zwiedzili gospodarstwo -  całoroczne domki rekreacyjne, ośmiohektarowe łowisko wędkarskie składające się z pięciu stawów, gdzie można złowić pstrągi, karpie, szczupaki, jesiotry i sumy. Zapoznano się także z działalnością znajdującej się na terenie gospodarstwa, prowadzoną przez żonę właściciela, restauracją, w której serwowane są głównie dania z ryb, także złowionych przez odpoczywających w gospodarstwie wędkarzy i turystów.