Aktualności

10.06.2020

Już 5 Lubuskich CIS skorzystało z możliwości odkażania pomieszczeń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku ze stanem epidemii oraz sytuacją kryzysową wpływającą na stale pogarszającą się kondycją sektora ekonomii społecznej, podjął liczne działania aby wspomóc podmioty ekonomii społecznej.

Już 5 Lubuskich CIS skorzystało z możliwości odkażania pomieszczeń

Jednym z działań było możliwość skorzystania z usługi czyszczenia i odkażania pomieszczeń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19. Do tej pory z usługi odkażania  skorzystało 5 Centrów Integracji Społecznej
z województwa Lubuskiego.