Aktualności

16.11.2022

KONSULTACJE RAPORTU Z BADANIA EWALUACYJNEGO: DIAGNOZA STANU I KIERUNKÓW ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH

Przedstawiamy raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego diagnozę stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w województwie lubuskim oraz formularz do zgłaszania uwag.

 Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do 22 listopada br. na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

KONSULTACJE RAPORTU Z BADANIA EWALUACYJNEGO: DIAGNOZA STANU I KIERUNKÓW ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH

W dniu 25 listopada br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizuje spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego będzie możliwość omówienia uwag i wątpliwości z autorami badania raportu. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 25 listopada, godz. 10:00. Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy również przesłać na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl .

 Liczymy na Państwa zaangażowanie, gdyż treść raportu będzie miała wpływ na projektowanie i finansowanie usług społecznych w województwie lubuskim.