Aktualności

10.06.2020

Kolejna umowa na grant o wartości ponad 50 tys. zł podpisana!

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, przy udziale Wicemarszałka Łukasza Poryckiego oraz Dyrektora ROPS w Zielonej Górze Jakuba Piosika, została podpisana kolejna umowa na powierzenie grantu w ramach projektu EGIDA, finansowane ze środków EFS.

Kolejna umowa na grant o wartości ponad 50 tys. zł podpisana!

Tym razem ponad 50 tys. złotych na działania, ograniczające skutki wystąpienia choroby COVID-19 trafi do Schroniska dla Matki i Dziecka im. Teresy Strzembosz, prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Z przekazanych środków TKOPD będzie mógł sfinansować zakup środków ochrony osobistej, doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do zapobiegania zakażeniu COVID-19, zakup żywności, dodatki dla pracowników oraz zatrudnienie dodatkowych specjalistów. Grant będzie realizowany do końca października 2020 r.

Więcej na temat grantu TUTAJ KLIK