Aktualności

11.06.2019

Kolejne spotkania dotyczące skutecznej ścieżki reintegracji

Podmioty reintegracyjne z powiatu żarskiego i żagańskiego spotkały się już drugi i trzeci raz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, aby rozmawiać o skutecznych metodach realizacji ścieżek reintegracyjnych.

23 maja odbyło się drugie spotkanie, na którym uczestnicy rozmawiali o klientach i absolwentach CIS-ów oraz o tym jaką współpracę może zawiązywać kadra CIS-u, aby jeszcze efektywniej wpierać swoich podopiecznych.

Podczas spotkania gościliśmy przedstawicieli realizatorów projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, którzy opowiedzieli o założeniach projektu oraz o korzyściach, które z niego płyną, m.in. dla lubuskich CIS-ów.

10 czerwca nastąpiło trzecie spotkanie, podczas którego omawiane były przypadki klientów OPS-u, PUP-u i OWES-u, opracowywano ścieżki łączenia współpracy na rzecz lepszej diagnozy i wdrażania działań pomocowych.

Podczas obydwu spotkań podkreślano, że świadomość osób zarządzających jednostkami reintegracyjnymi oraz chęć do podejmowania współpracy i inicjatywność pracowników socjalnych jest kluczem do osiągania efektywności przy planowaniu i realizacji ścieżek reintegracji społeczno-zawodowych klientów.

Czwarte, ostatnie spotkanie odbędzie się we wrześniu. Wraz z moderatorem spotkań Przemysławem Kozakiem, podsumujemy zebrane wnioski i refleksje oraz przedstawimy wskazówki do wdrożenia w codziennej pracy podmiotów reintegracyjnych z powiatu żarskiego i żagańskiego.

Kolejne spotkania dotyczące skutecznej ścieżki reintegracji