Aktualności

02.08.2019

Komunikat w sprawie Wytycznych CT9

W dniu 31 lipca opublikowano komunikat o wejściu w życie zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Wytyczne CT9)

Więcej informacji na temat zmian TUTAJ KLIK

WYTYCZNE aktualne na dzień 8 lipca 2019 r.,  do pobrania w załączniku poniżej: