Aktualności

22.11.2017

Konkurs dla Lubuskich Centrów Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konkursie na realizację usługi dotyczącej testowania koncepcji systemu standaryzacji Centrów Integracji Społecznej w województwie lubuskim.

Celem konkursu jest wyłonienie trzech CIS-ów z obszaru województwa lubuskiego, które wdrożą i przetestują przygotowany zestaw działań obligatoryjnych i fakultatywnych opracowanych w ramach Koncepcji systemu standaryzacji.

Operatorem konkursu na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń.

Do konkursu mogą zgłosić się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego CIS. Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest posiadanie aktualnego Statusu Centrum, o którym mowa w art. 5 ust. 1 UZS nadanego przez wojewodę lubuskiego.

Przewiduje się, iż do wdrożenia pilotażu wybrane zostaną trzy CIS-y, którym zostaną przekazane środki w wysokości 25 000,00 zł dla każdego z wyłonionych do realizacji.

Nabór ofert będzie prowadzony od 22 listopada 2017 r. do 3 grudnia 2017 r. Oferty na realizację usługi w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: testowanie@cistorsps.pl, w formie papierowej: 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy CISTOR SPS w osobach:

Joanna Danicka, zastępca dyrektora tel. 512 329 085

Anna Stańczyk-Chłopecka główna księgowa, tel. 56 654 92 79.

Poniżej pełna treść Regulaminu konkursu oraz załączniki