Aktualności

08.04.2021

Konkurs dla organizacji pozarządowych

350 000,00 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubuskiego. Do 27 kwietnia 2021 r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty na m.in: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w rożnych typach placówek, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawnego, zakup i szkolenie psów asystujących, organizowanie i prowadzenie szkoleń i doradztwa i inne działania.

Konkurs dla organizacji pozarządowych

WAŻNE: zadanie musi mieć zasięg co najmniej regionalny, musi obejmować swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty.

Więcej tutaj