Aktualności

02.03.2020

Konkurs na znak jakości ekonomii spoecznej i solidarnej 2020

Konkurs skierowany jest do PES-ów i JST.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej kierowany jest do:

  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • przedsiębiorstw społecznych,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I. Debiut roku.
  2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
  4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
  5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

 

Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe itp.

Ponadto, w ramach kategorii I-IV przewidziano możliwość wzięcia udziału w targach branżowych dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).
Natomiast dla laureatów w kategoriach I-V przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej oraz produkcję promocyjnych filmów o laureatach (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

 

Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie:

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

 

Nabór wniosków trwa do 27 marca 2020 r.

 

Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

 

Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w programie IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2020 r.