Aktualności

15.12.2020

Konkurs w ramach programu Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.

Wnioski można składać na wsparcie finansowe projektów:

a)      Priorytet I Usługi reintegracyjne

  • podmioty prowadzące PZS,
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

b)     Priorytet II Ścieżki reintegracji

  • podmioty prowadzące PZS,
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

c)      Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

  • podmioty prowadzące PZS,

d)     Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

  • podmioty prowadzące PZS,
  • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,