Aktualności

28.02.2019

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku.

KPRES po zmianach obowiązywać będzie trzy lata dłużej tj. do 2023 r. Program uzupełniono o definicję ekonomii solidarnej oraz rozwinięto wątki dotyczące współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, biznesem i administracją publiczną.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/Aktualizacja_KPRES.pdf