Aktualności

18.06.2020

LPRES 2023

Dziś w siedzibie naszego Ośrodka odbyło się spotkanie zespołu ds. Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2023. Podczas spotkania omówiono kierunki działań Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023.

LPRES 2023

Pierwsze materiały do ww. Programu, wypracowane zostały już w lutym tego roku, dziś ustalono jego cele strategiczne, które obejmują:

  1. Włączenie ekonomii społecznej w działania na rzecz społeczności lokalnych.
  2. Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych.
  3. Wzrost aktywności zawodowej.
  4. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej.

Jeszcze w tym miesiącu powstanie projekt Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2023, który na jesieni poddany zostanie konsultacjom społecznym.