Aktualności

08.09.2020

LUBUSKI WŁĄCZNIK V

Dziś, 8 września 2020 r., rusza konkurs Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego - EDYCJA V.

Założeniem przedsięwzięcia jest wzmacnianie pozycji podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.09.2020 r.

LUBUSKI WŁĄCZNIK V

Konkurs skierowany jest, w szczególności, do podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego m.in.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych czy spółek non profit, a także centrów integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego. W konkursie mogą wziąć udział także jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostki podległe, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Co więcej, reagując na aktualną sytuację zarówno społeczną, jak i gospodarczą najwyżej punktowane będą działania oraz inicjatywy społeczne, a do udziału w Konkursie mogą przystąpić wszystkie podmioty z województwa lubuskiego, nawet te, nagrodzone w poprzednich edycjach Lubuskiego Włącznika.

W efekcie czego powstały dwie mocne kategorie konkursowe:

I.  PES W KORONIE

W powyższej kategorii aż trzech Laureatów zdobędzie

tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. Lidera Biznesu Społecznego, statuetkę oraz BON O WARTOŚCI 10 000 zł na promocję i rozwój podmiotu.

II. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii II otrzyma:

tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz statuetkę.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany, tj. zarówno podmiot, który chce wziąć udział w konkursie, osoba fizyczna lub dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot wart nagrodzenia.

Jak zgłaszać? Za pośrednictwem elektronicznego formularza konkursowego dostępnego TUTAJ KLIK

Ponadto, w załączeniu do Regulaminu konkursu, dostępny jest formularz w wersji do druku, który można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby ROPS pod adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.09.2020 r.