Aktualności

23.07.2021

LUBUSKI WŁACZNIK - WIZYTY U KANDYDATÓW

Kapituła Konkursu Lubuski Włącznik odwiedza koleje podmioty ekonomii społecznej w naszym województwie.

16 lipca poznaliśmy działania Stowarzyszenia "Dlaczego nie" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie oraz Fundacji Dom Ojca.

16.07
16.07.04

20 lipca Kapituła odwiedziła Fundację Inicjatyw Jestem Przedsiębiorczy z Sulechowa oraz Stowarzyszenie Wsparcie prowadzące Centrum Integracji Społecznej w Witnicy.

21 lipca odwiedziliśmy Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Santoku oraz Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wielkopolskim.

santok
związek organizacji pomocowych

22 lipca mieliśmy okazję przyjrzeć się działalności dwóch kolejnych: Fundacji Synergia Kobiet oraz Stowarzyszenia Aktywny Kalsk.

22.07.2021.2
22.07.2021

Z wielką przyjemnością obserwowaliśmy niesamowitą energię, z jaką angażują się w sprawy społeczne w swoich miejscowościach. Już na tym etapie widać, że Kapituła konkursowa będzie miała trudne zadanie z wyłonieniem finalistów.