Aktualności

11.02.2021

Lubuski Włącznik dla OPS Nowe Miasteczko

Z uwagi na szczególną sytuację, jaką jest pandemia, dopiero dziś mieliśmy przyjemność wręczyć tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. Urzędu przyjaznego PES - Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku. Przypominamy, że to już 5 edycja Konkursu. 

JST oceniane były przede wszystkim za aktywną współpracę z III sektorem oraz przedsiębiorczością społeczną, a także stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które stanowią skuteczne rozwiązanie w szeroko rozumianej polityce społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku, wykazał się niezwykłą inicjatywą w powyższym zakresie, mianowicie jednostka pisze i realizuje projekty, dzięki którym pozyskuje dodatkowe środki na realizację szerszego wsparcia, przeznaczonego podopiecznym ośrodka, a także lokalnym mieszkańcom. W roku 2019 pozyskali środki finansowe z FUNDACJI BANKU PZU ORAZ LOTTO. Otrzymane dofinansowania skierowane zostało do seniorów 60+ z terenu Gminy Nowe Miasteczko, objęto ich różnymi działaniami, aby przywrócić ich do aktywności społecznej. Pozyskali też środki z FUNDACJI PKO, które skierowane zostało dla rodzin z dziećmi podczas festynu z okazji rozpoczęcia wakacji. Przygotowano szereg atrakcji, smakołyków dla dzieci i ich rodziców. W roku 2020 r., mimo panującej pandemii przyjęli środki finansowe z Fundacji Banku PZU na działania z dziećmi. Zorganizowana została „wakacjada” oraz ferie  dla dzieci z terenów wiejskich, które mają ograniczony dostęp do różnych form aktywności. W ramach ww. projektu zorganizowano wyjazdy do kina, parku trampolin. W projekcie uczestniczyło ponad 100 dzieci.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Oddział dla osób z problemem alkoholowym, oraz świetlica dla dzieci z rodzin najuboższych, które mogą otrzymać pomoc w lekcjach.

OPS współpracuje także z PCK, pozyskując produkty żywnościowe, z których następnie przygotowywane są potrawy dla dzieci, seniorów, uczestniczących w warsztatach.

Realizowane projekty, kończą się sukcesem. OPS Nowe Miasteczko nabywa nowe doświadczenia, ma możliwość niesienia podopiecznym innych form pomocy niż ta, która wynika z obligatoryjnych zapisów ustawy o pomocy społecznej. Bez pozyskanych funduszy, pochodzących z różnych źródeł, oferowana pomoc nie byłaby możliwa, ze względu na ograniczony budżet ośrodka.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

 

1

 

2

 

3

WIĘCEJ O LAUREATACH NAGRODZONYCH W KATEGORII DLA JST TUTAJ KLIK