Aktualności

19.10.2020

Lubuski Włącznik - pierwsze posiedzenie Kapituły

27 października br., odbędzie się pierwsze posiedzenie Kapituły konkursowej LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. Lidera Biznesu Społecznego.

W skład Kapituły, jak co roku, wchodzą przedstawiciele NGO, członkowie spółdzielni socjalnych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także przedstawiciele mediów i biznesu z naszego województwa. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie to brylanty odkryje tegoroczna edycja?

Przypominamy, że w kategorii PES w KORONIE, nagrodzimy trzy podmioty, które w szczególny sposób, wspierały społeczność lokalną w okresie pandemii. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, Tytuł Lubuskiego Włącznika, otrzyma urząd, który aktywnie wspierał podmioty ekonomii społecznej, m.in. poprzez zlecanie zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Lubuski Włącznik - pierwsze posiedzenie Kapituły