Aktualności

10.03.2020

MILKEY! Nowy projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego!

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął realizację projektu “MilKey: Decision support system for sustainable and GHG optimised milk production in key European areas”. Projekt jest wykonywany w partnerstwie z jednostkami edukacyjno-badawczymi z 14 krajów.

MILKEY! Nowy projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego!

Cel projektu to identyfikacja priorytetów zrównoważonego rozwoju produkcji mleczarskiej w kluczowych regionach europejskich. Uczestniczy w nim nasza koleżanka Joanna Fątczak-Müller. Jej zadaniem jest diagnoza jakości życia rolników i możliwości wprowadzenia narzędzi zmniejszania emisji gazów cieplarnianych na farmach. Projekt będzie realizowany przez trzy lata.