Aktualności

12.05.2020

Małe granty przyznane organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, przyznał małe granty organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym.

Dotychczas wpłynęło 14 ofert organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych na  działania na rzecz wsparcia i pomocy mieszkańcom Województwa Lubuskiego w okresie epidemii koronawirusa w trybie artykułu 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Małe granty przyznane organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym

W 2020 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wyjątkowo nie przyznał środków na realizację zadań założonych w ramach otwartych konkursów ofert. Zadania publiczne Województwa Lubuskiego w obszarze: stały się niemożliwe do realizacji z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 15 kwietnia 2020 r. zapowiedzieliśmy, że środki z nierozstrzygniętych konkursów przeznaczymy na działania na rzecz wsparcia i pomocy mieszkańcom Województwa Lubuskiego w okresie epidemii koronawirusa.
Z ofertami można zapoznać na stronie ROPS: http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/