Aktualności

04.04.2023

Nabór kandydatów na członków RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów i kandydatek na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego  na lata 2023 - 2026.

Nabór kandydatów na członków RKRES

Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem formularza przyjmowane są w terminie do 19 kwietnia 2023 r.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego

RKRES jako organ konsultacyjny, doradczo – opiniujący i inicjatywny, powołany zostaje w celu wzmocnienia i rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej  (Dz.U.2022 r. poz.1812).

Do zadań Komitetu należy:

1)    przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz o projektach uchwał organów samorządu województwa, dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

2)    zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;

3)    realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej, zwłaszcza z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Komitet zostanie powołany na okres 3 lat. Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.

Wymagania

Członkami Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa  Lubuskiego wybieranymi w drodze prowadzonego naboru jest co najmniej 15 ale nie więcej niż 25 przedstawicieli:

 1. marszałka województwa
 2. wojewody
 3. jednostek samorządu terytorialnego
 4. podmiotów ekonomii społecznej o których mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej z województwa lubuskiego
 5. Rady Działalności Pożytku Publicznego
 6. związków spółdzielczych
 7. uczelni wyższych
 8. instytutów badawczych
 9. związków zawodowych
 10. organizacji pracodawców

Zgłoszenia

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@rops.lubuskie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra   wpisując „Kandydatura do RKRES” w terminie do  19 kwietnia 2023 r.

Informacje

Wszelkich informacji na temat naboru udziela Aleksandra Ciszewska, tel. 683231926 e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

Dokumenty do pobrania

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Uchwała Nr 325/4495/23 zarządu województwa lubuskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego
 3. Regulamin Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego