Aktualności

06.04.2022

Nabór na Pożyczki Misyjne w ramach Pożyczek Płynnościowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Informujemy, że z dniem 24.03.2022 r. został uruchomiony nabór na Pożyczki Misyjne w ramach Pożyczek Płynnościowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Założenia dotyczące opisywanego instrumentu mają charakter ramowy. Zostały one zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno — gospodarczej wywołanej przez COVID-19. MFiPR oraz BGK, zastrzega możliwość modyfikacji parametrów pożyczki płynnościowej, po ustąpieniu skutków gospodarczych wywołanych sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Więcej informacji na stronie https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/?fbclid=IwAR2EX5-AK4Io-ZdpsY5-3jniRzCmwZSMmrfv5I2jVp3TsYaQWHcO_GqKqiw

Projekt opiewa na kwotę ponad 4 mln zł, z czego całość stanowi wkład BGK. Termin realizacji programu w ramach Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej od kwietnia 2020 roku do 28 października 2022 roku. Pożyczki Misyjne FRW realizuje od 15 marca 2022 roku do 28 października 2022 roku.