Aktualności

28.06.2019

Nabór na członków II kadencji Rady Zatrudnienia Socjalnego

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w związku z kończącą się kadencją Rady Zatrudnienia Socjalnego został ogłoszony nabór na członków II kadencji.
W następstwie tego, prosimy o upowszechnianie tej informacji wśród podmiotów mogących zgłaszać kandydatów na członków.
Poniżej linki do ogłoszenia:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-rady-zatrudnienia-socjalnego-ii-kadencji
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-rady-zatrudnienia-socjalnego-ii-kadencji2
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,naborze,na,czlonkow,Rady,Zatrudnienia,Socjalnego,II,kadencji,4137.html

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!