Aktualności

17.05.2021

OGŁASZAMY VI EDYCJĘ KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

17 maja 2021 r. ruszył VI edycja konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES),  a także regionalnymi mediami.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie pozycji lubuskich podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, centrów integracji społecznej), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Bezpośrednim celem Konkursu jest wybór:

a) trzech podmiotów ekonomii społecznej, które wykazały się wyjątkową postawą w czasie pandemii w szczególności realizowały działania mające na celu walkę ze skutkami pandemii lub działania wspierające społeczność lokalną w tym okresie;

b) trzech jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.

 

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.06.2021 r.

Kandydatów można zgłaszać w dwóch kategoriach konkursowych:

I.  PES W KORONIE

W powyższej kategorii aż trzech Laureatów zdobędzie tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. Lidera Biznesu Społecznego, statuetkę oraz BON O WARTOŚCI 10 000 zł na promocję i rozwój podmiotu.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany:sam podmiot, który chce wziąć udział
w konkursie, osoba fizyczna, dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot wart nagrodzenia.

II. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii II otrzyma tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz statuetkę.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany: instytucje, ich pracownicy oraz podmioty ekonomii społecznej zadowolone ze współpracy z instytucją.

Ważną informacją jest to, że zarówno laureaci, jak i podmioty wyróżnione, w ubiegłorocznych edycjach, mogą wziąć udział w tegorocznym konkursie.

 

Jak zgłaszać? Za pośrednictwem elektronicznego formularza konkursowego dostępnego na stronie es.lubuskie.pl

http://es.lubuskie.pl/pl/Efekt-synergii/Konkurs/Zglos-sie-do-konkursu

Ponadto, w załączeniu do Regulaminu konkursu, dostępny jest formularz w wersji do druku, który można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (Al. Niepodległości 36).