Aktualności

16.10.2020

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH LUBUSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-2023

Elektroniczna wersja projektu Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 została zamieszczone poniżej. Dokument ten znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/28/Aktualnosci/

Termin i forma składania uwag

Opinie i uwagi można składać w terminie od 16 października do 2 listopada 2020 r. za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 2 listopada 2020 r. nie będą rozpatrywane.