Aktualności

03.06.2020

OTWARTY KONKURS OFERT MON

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie

OTWARTY KONKURS OFERT MON

SZCZEGÓŁY TUTAJ KLIK

Cele zadań konkursowych:

 1. zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych;
 2. wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności;
 3. tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, ćwiczeń, warsztatów o charakterze proobronnym;
 4. kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
 5. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

  - organizację programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym, np. szkolenia, warsztaty, kursy sprawnościowe (m.in. strzeleckie, taktyczno-poligonowego, samoobrony, pierwszej pomocy itp.);
  - organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-obronnych (np. zawody sprawnościowe, mistrzostwa, mitingi, spartakiady itp.);
  - organizację i przeprowadzenie obozów sportowo-obronnych.