Aktualności

28.02.2019

Ogłoszono konkurs na wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020  ogłosił konkurs nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społeczne Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Ogłoszono konkurs na wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej

pełna treść ogłoszenia tutaj