Aktualności

18.01.2023

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.Termin składania ofert mija 17 lutego 2023 roku.https://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-w-2023-roku-realizacji-zadan-publicznych-Wojewodztwa-Lubuskiego-w-obszarze-pomocy-spolecznej?fbclid=IwAR2_zSofQNFUPxVeu9EZJ29gLrGqvRAjB3K1HP5vaE_XyKE5vtJhW2Oy4uw