Aktualności

07.07.2020

POMPUJEMY DLA WOJTUSIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, serdecznie dziękuję za nominację do #challangeGminaRzepinDlaWojtusia

Do dalszej akcji NOMINUJEMY:

• Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

• Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

• Urząd Miasta i Gminy w Kożuchowie

POMPUJEMY DLA WOJTUSIA TUTAJ KLIK

Wyzwanie polega na nagraniu filmu z aktywnością fizyczną powtórzoną 10 razy i nominacji kolejnych 3 placówek, firm, urzędów oraz zbiórce funduszy wśród uczestników i wpłaceniu na konto akcji. Akcję ogłosił Burmistrz Rzepina https://zrzutka.pl/z/gminarzepindlawojtusia