Aktualności

02.03.2021

Park Interior w Nowej Soli proponuje kompleksowe wsparcie dla młodych w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Oferta dla młodych roku do 30. roku życia tracących pracę w wyniku pandemii 

Park Interior w Nowej Soli Projekt zachęca do zgłoszenia osoby w wieku 18-30 lat, które utraciły pracę w wyniku pandemii. W planach szkolenia, które pozwolą uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje związane z założeniem, a następnie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada także udzielenie pomocy bezzwrotnej w wysokości 23 050 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2600 zł wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy z województwa lubuskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Uczestnikiem projektu może być zarówno osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę czy też na umowę cywilnoprawną i utraciła to zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Warunkiem przystąpienia do projektu jest fakt utraty zatrudnienia w wyniku pandemii COVID-19. W ramach konkursu premiowane będzie uczestnictwo młodych ludzi z Międzyrzecza, Nowej Soli, Słubic, Świebodzina. Żagania i Żar. Szczegóły projektu na stronie internetowej https://parkinterior.pl/interior-bedzie-przyznawal-dotacje-na-zalozenie-startupow/ oraz Daria Jania, 68 411 44 00 biuro@parkinterior.pl