Aktualności

09.05.2022

Pierwsze posiedzenie kapituły konkursowej Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego

Spotkanie było bardzo ciekawe, ponieważ zaprezentowane zostały wszystkie zgłoszone Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Jednostki Samorządowe.

Pierwsze posiedzenie kapituły konkursowej Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego

Do Konkursu przystąpiło 29 PES w tym:

5 spółdzielni socjalnych

15 fundacji

5 stowarzyszeń

3 CIS

1 Zakład Aktywności Zawodowej

oraz 13 JST, w tym jednostki podległe JST.

Dziękujemy za zgłoszenia! Kolejny etap konkursu to wizyty studyjne.