Aktualności

30.05.2019

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania LPRES 2021-2023

W dniach 27-28 maja 2019 r. w Drzecinie spotkał się powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego zespół roboczy ds. opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023.

1210

Zespół pracował nad założeniami do badania diagnozującego stan ekonomii społecznej w województwie lubuskim. Dyskutowano nad obszarami i metodami badawczymi.

1204