Aktualności

08.04.2019

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju ES

 

4 kwietnia 2019 roku w Nietkowicach, odbyło się kolejne posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES). Spotkanie poprowadził Pan Daniel Fąferko.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Nasze Zaodrze". Pani Katarzyna Wajler-Kielka zaprezentowała członkom RKRES działania Przedsiębiorstwa Społecznego. Uczestnicy mieli możliwość zwidzenia siedziby spółdzielni.

Kolejnym punktem spotkania, który omówił Dyrektor ROPS Jakub Piosik, był harmonogram oraz postęp prac dotyczących Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023.

Po przerwie pani Katarzyna Twardowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówiła wnioski z dyskusji panelowej - potrzeby badawcze lubuskiego sektora ES - ze spotkania Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej.

Na koniec posiedzenia przedstawiciel OZRSS Pan Damian Staniszewski omówił zmiany w wytycznych w zakresie włączenia społecznego.