Aktualności

04.04.2022

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

01.04.2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES). Tym razem gościliśmy w Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim

Zakład Aktywności Zawodowej mieści się na na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem ZAZ-u, zaprezentowane zostały również plany działań ROPS-OWES, zaktualizowano informacje o możliwych działaniach dot. wsparcia obywateli Ukrainy oraz zastanawiano się nad możliwościami podmiotów ekonomii społecznej w świadczeniu pomocy w oparciu o Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.